16
яну

Тухли Полистиролбетон

   Posted by: konstruktiv   in Приключени Обекти

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Полистиролбетонът се отнася към леките клетъчни бетони. При него, в отличие от газо- и пено- бетоните, кухините в структурата му са запълнени с полистирол, който притежава отлични топло-, шумо-  и влагоустойчиви свойства, които предават на готовото изделие и полистиролбетон.

Лекият бетон с полистиролен напълнител (полистиролбетон) е известен отдавна.Докато нашия пазар не го познава изобщо, на запад с него строят повече от 40 години. Дълго време той е бил ограничен само в някои области на строителната индустрия, но през последнате 2-3 години се използва широко като конструкционен материал при строителството на сгради. Големия интерес към полистиролбетона в последно време е обусловен от следните причини :


Мислите ли, че в България има стойностни и значими проекти?